بخت استادیوم چمران آمل پس از ۱۷ سال باز شد
بخت استادیوم چمران آمل پس از ۱۷ سال باز شد
استادیوم چمران بعد از 17 سال فاز یک آن افتتاح شد، این استادیوم یکی از مسن ترین پروزه های ورزشی مازندران بود که در سال 84 کلنگ ان زده شد و همچنان زیر بار انتقادها و گلایه های مردمی نیمه کاره مانده بود.

به گزارش سفیر هراز،

حسن رنگرز، مدیرکل ورزش و جوانان مازندران در حاشیه افتتاح استادیوم چمران گفت: تکمیل زیرساخت های ورزشی در مازندران از اولویت های دولت است.

وی با بیان افتتاح استادیوم چمران بعد از ۱۷ سال، عنوان کرد: با نگاهی که در وزارت خانه دارد، زیرساخت ها این استادیوم به زودی تکمیل خواهد شد و شاهد حضور بازی های لیگ هستیم.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران تصریح کرد: خوشبختانه شرکت توسعه تجهیز در مدت کوتاهی کارهایی بزرگی انجام دادند، هم در استادیوم چالوس و هم استادیم چمران اتفاق خوبی افتاده است.

سید عباس حسینی، فرماندار آمل در ادامه گفت: فاز نخست این پروژه پس از ۱۷ سال با هزینه کرد بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

وی با تاکید اینکه فاز اول این استادیوم افتتاح شد، خاطرنشان کرد: پروژه شهید چمران در حال حاضر به صورت تحویل موقت به بهره برداری رسید، این پروژه هنوز نواقصی دارد، که قرار است پیمانکار آن را به زودی تکمیل کند.

فرماندار آمل از اعتبار استادیوم چمران ۱۵۰ میلیارد تومان پیش بینی شده کرد و افزود: با شروع فعالیت این استادیوم می تواند فضای خوبی برای کشف استعدادهای ورزشی باشد.

وی با بیان اینکه سرانه ورزشی آمل در مقابل وجود ورزشکاران این شهرستان کم است، اظهار کرد با وجود استعدادهای ورزشی زیادی که در این شهرستان حضور دارند و توانستیم در برخی از رشته ها سرامد استان و کشور باشیم؛ اما متاسفانه سرانه ورزشی شهرستان آمل از میانگین سرانه ورزشی مازندران کمتر است که نیاز به توجه بیشتر است.

حسینی تصریح کرد: سرانه میانگین ورزشی در مازندران ۱۲۰ سانتی متر است ، در حالی که این سرانه در شهرستان آمل با وجود داشتن هشت تیم لیگ برتری در رشته های مختلف ۹۷ سانتی متر است .

استادیوم چمران بعد از ۱۷ سال فاز یک آن افتتاح شد، این استادیوم یکی از مسن ترین پروزه های ورزشی مازندران بود که در سال ۸۴ کلنگ ان زده شد و همچنان زیر بار انتقادها و گلایه های مردمی نیمه کاره مانده بود.