شرکت بیش از ۲۰۰ نفر ار حافظان قرآن کریم/ ایجاد دبیرخانه دائمی قران در آمل
شرکت بیش از ۲۰۰ نفر ار حافظان قرآن کریم/ ایجاد دبیرخانه دائمی قران در آمل
مسئول برگزاری پنجمین دوره همایش حافظان قرآن کریم گفت: بیش از 200 نفر از حافظان قران در این همایش شرکت کردند.

به گزارش سفیرهراز،اصغری مسئول برگزاری پنجمین دوره همایش حافظان قرآن کریم گفت: در راستای فعالیت های شهرستانی در مجموعه فولادین ذوب فذا فعالیت های قرانی را در دستور کار خود قرار دادیم و امروز بعد از دو سال وقفه به خاطر شیوع بیماری کرونا مجدداً مرحله پنجم نشست قرآنی در حال برگزاری است.
وی با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ نفر از حافظان قران در این همایش شرکت کردند، عنوان کرد: تا مقطع سنی بیست سال از یک جز تا سی جزء در این همایش شرکت کردند که خوشبختانه استقبال خوبی شد.
مسئول برگزاری پنجمین دوره همایش حافظان قرآن کریم ادامه داد: جوایز نفیسی به نفرات برتر و نخبگان داده خواهد شد و در این دوره از مسابقات هم سفرهای زیارتی و هم بحث بورسیه تحصیلی تا پایان مقطع دانشگاه را مد نظر قرار دادند که اتفاق خوبی است.
وی از ایجاد دبیرخانه قرآن و معارف اسلامی غیر دولتی در امل خبر داد و اظهار کرد: این دبیرخانه بصورت دائم فعال است به صورت قطعی نیست و بصورت عمومی است می توانند هر روز در صورت شرایط هستند و به فراخور نیاز در کلاسها شرکت کنند.
این همایش در دانشگاه فولادین ذوب فذا در حال برگزاری است.