خسارت ۲۵ میلیاردی اغتشاشات به شهرداری آمل/مافیا، پشت پرده متکدیان در آمل
خسارت ۲۵ میلیاردی اغتشاشات به شهرداری آمل/مافیا، پشت پرده متکدیان در آمل

علی داوودی، شهردار آمل در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه اغتشاشات اخیر ۲۵ میلیارد تومان خسارت برای شهرداری به دنبال داشت، گفت: میزان خسارت شهرداری بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومان در اغتشاشات است، برخی در برنامه شهرداری نیست ولی در این فضا باید شهرداری هزینه کند و برخی هزینه های […]

علی داوودی، شهردار آمل در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه اغتشاشات اخیر ۲۵ میلیارد تومان خسارت برای شهرداری به دنبال داشت، گفت: میزان خسارت شهرداری بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومان در اغتشاشات است، برخی در برنامه شهرداری نیست ولی در این فضا باید شهرداری هزینه کند و برخی هزینه های ثابت شهرداری است که مورد خسارت قرار گرفته، مانند سطل آشغال، تابلوهای تبلیغاتی بوده است.
وی زباله را مشکل جدی آمل خواند و خاطرنشان کرد: این چند سال اخیر تلاش زیادی برای مشکل زباله شد و اتفاقات خوبی در آینده خواهد افتاد، اما بخشی که مانع این مسیر می شود مافیای زباله است، چرا که گردش مالی زیادی دارد.
شهردار آمل ادامه داد: از وزارت کشور و استانداری برای حل مشکل زباله پیگیر هستیم، دستگاه هاضم و زباله سوز در حال پیگیری است، زمین در وظیفه دولت است و براساس ضوابط و استاندارها چندین اداره دخیل هستند و نظر کارشناسانه دهند.
وی از حضور سرمایه گذاران خصوصی در آمل ابراز ایمیدواری کرد و افزود: اولین پروژه سرمایه گذاری اتفاق افتاده، چند پروژه عمده نیز در دست اقدام است و همچنین پروژه رودخانه هراز درگیر مجوزات هستیم و این زمان بر است.
داوودی در خصوص حجم زیاد متکدیان و کودکان کار در آمل عنوان کرد: فضای کودکان کار و متدکیان مافیا است و گدایان هدایت شده هستند، برای حل آن مناقصه برگزار کردیم، گرمخانه اماده است و بعد مناقصه توسط پیمانکار فعالیت انجام خواهد شد.