مازندران باید به سمت تولیدات صنعتی کشاورزی برود/ کشاورزان عنصر تولید قدرت جمهوری اسلامی ایران
مازندران باید به سمت تولیدات صنعتی کشاورزی برود/ کشاورزان عنصر تولید قدرت جمهوری اسلامی ایران
استاندار مازندران گفت:متناسب با رشد صنعتی کشاورزی که در دنیا اتفاق افتاده این صنعت را باید رشد دهیم و با این مساحت کم، تولیدات را افزایش دهیم، همانطور که این جوان آملی در منطقه روستایی به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی نهاد انقلاب اسلامی است.

به گزارش سفیر هراز،

حسینی پور استاندار مازندران در مراسم افتتاح ۵۹  پروژه بخش کشاورزی این استان در آمل برگزار شد، گفت: ما صرفاً در موارد نظامی در جای خود عنصر تعیین کننده قدرت در مقابل اقدامات نظامی دشمن هستیم، در حوزه تولید نیز که یکی از مولفه های اقتدار کشور است، کشاورزان توانستند ۴۳ سال تحریم امریکا را محکم به سینه دیوار بزنید و تحریم‌ها را بی‌اثر کنند.

وی با بیان اینکه مازندران حدود ۱۲ درصد سبد غذایی کشور در اختیار دارد، عنوان کرد: این ظرفیت قابلیت رشد را دارد گرچه دو و نیم درصد اراضی کشاورزی کشور را داریم اما ظرفیت  بالایی در مازندران وجود دارد.

استاندار مازندران به رشد صنعتی کشاورزی تاکید کرد و افزود: متناسب با رشد صنعتی کشاورزی که در دنیا اتفاق افتاده این صنعت را باید رشد دهیم و با این مساحت کم، تولیدات را افزایش دهیم، همانطور که این جوان آملی در منطقه روستایی به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی نهاد انقلاب اسلامی است.

وی انقلابی گری را  تلاش در جهت تولید در کشور خواند و اظهار کرد: خواست مقام معظم رهبری امروز همین است، تمام امکانات و امتیازات باید در اختیار تولید قرار بگیرد، هم در بخش تولید، کشاورزی، صنعت و گردشگری این استان یکی از استان های مستعد برای رشد و شکوفایی است.

محمودی پور تصریح کرد: با وجود دریا،  جنگل و کوه  در این استان و با این همه امکانات نباید بیکار داشته باشیم، امروز تمام دنیا به منطقه آب و هوای مازندران حسرت می‌خورند؛ ما در همه عرصه ها در کشور رشد کردیم، در تولید علم، در اقتدار علمی، اقتدار نظامی، اقتدار فرهنگی، اقتدار دینی، اقتدار اجتماعی، همه حوزه ها رشد کردیم، اما متاسفانه در حوزه اقتصاد عقب مانده ایم.

وی دلیل عقب ماندگی حوزه‌ای اقتصادی را دور بودن از تفکر شهید قاسم سلیمانی خواند و اظهار کرد: ما باید به تاثیر از مکتب حاج قاسم سلیمانی بخشی از تولیدی کشور را به ویژه در مازندران در حوزه کشاورزی است اولویت قرار بدهیم و اولویت اول این دولت است.

حسینی پور با تاکید اینکه باید مازندران به سمت تولیدات صنعتی کشاورزی برود، خاطرنشان کرد: مسیرهای سنتی را آرام‌آرام پشت سر بگذاریم که امروز کشورهای منطقه ما رقابت بسیار جدی در این حوزه دارند که اگر نتوانیم به سرعت در این مسیر صنعتی کشاورزی قرار دهیم، عقب هستیم .