تجارت پر سود در خیابان های آمل/ فرش قرمزی که برای مافیای متکدیان پهن است
تجارت پر سود در خیابان های آمل/ فرش قرمزی که برای مافیای متکدیان پهن است

به گزارش سفیرهراز؛ تجارت پر سود در خیابان های آمل دمپایی شصتی پایش بود، لباسی ژولیده، همراه بچه ای که به سه سال نمی رسید، به نظر دختر می آمد ولی لباس های پسرانه تنش بود، در کنار پل هوایی میدان ۱۷ شهریور نشسته بودند، دو تایی از آنها هم کنار میدان با فاصله مادر […]

به گزارش سفیرهراز؛

تجارت پر سود در خیابان های آمل

دمپایی شصتی پایش بود، لباسی ژولیده، همراه بچه ای که به سه سال نمی رسید، به نظر دختر می آمد ولی لباس های پسرانه تنش بود، در کنار پل هوایی میدان ۱۷ شهریور نشسته بودند، دو تایی از آنها هم کنار میدان با فاصله مادر و بچه نشسته بودند، از هفده شهریور تا دمپل از این دست افراد زیاد می بیند که شمارشان از انگشت های دست بیشتر شده است .
اسمش را هرچه دوست دارید، بگذارید، متکدی، بی خانمان، فال فروش، گل فروش، این نامگذاری ها چیزی از صورت مسئله حل نمی کند، امروز خیابان ها و معابر سطح شهرها از حضور این قبیل افراد پر شده است.
متکدیان، از سایه بی توجهی مسئولین استفاده کرده اند و به راحتی در فضاهای عمومی، در چهار راهها، پشت چراغ قرمز و.. به بهانه فال، گل و… دستهایشان را به روی عابران دراز می کنند.

بازار داغ متکدیان
داشت سرنوشت می فروخت، خاله از اینا بخر، بخر… تو رو خدا… آن یکی هم وسط پرید برای منم بخر.. خانوم. واسه من چرا نمیخری…سه تای دیگر هم ان کنار ایستاده بودند، این روزها از این دست بانان زیادی را در قسمت های پر رفت و آمد شهر می بینیم که برخی از آنها حتی زیر هفت سال هستند، بیشترشان از مشکلات مالی می نالند، اینکه جبر روزگار مجبورشان کرده کار کنند و خرج زندگی می دهند.
حضور متکدیان آن هم به تعداد زیاد نه تنها تصویر خوبی به شهر نمی دهد، بلکه نشان می دهد در سایه بی توجهی ارگان های مربوطه مجال خودنمایی داشته باشند و بازارشان در خیابان سکه شود.
این روزها در هر ساعتی از شبانه روز مخصوصا در خیاباهای پر رفت و آمد شاهد حضور گداهای متعددی می شویم ،افرادی با ظاهری متفاوت و حرکاتی غیرمتعارف که دست نیاز به سوی رهگذران درازمی کنند ،بعضی از آنها پاتوق همیشگی دارند و با هر شیوه ای برای جلب توجه و تحریک احساسات مردم با آنچه در توان دارند خرج می کنند؛ با نسخه پزشک ، قوطی شیر بچه، صورتی خراشیده و بعضی ها با منقل پر از زغال و اسفند به دنیای زشت گدای پیوند خورده اند و تا آنجا پیش می روند که کودکان معصوم را روی سنگ خیابان می خوابانند و بیشتر درجه غلیان احساسات رهگذران رابه جوش می آورند.
تکدی گری از معضلات اجتماعی است که گریبان گیر جامعه شده و زشتی آن دنیای مدرن ، سنتی، پیشرفته و عقب مانده ندارد ؛هر جا که سایه شوم گدایی روشن شود قطعا به آسیب هایی چون بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات، روابط جنسی نامتعارف و غیرکنترل شده، خودکشی، سرقت، ناامنی در جامعه و لاابالیگری تشدید و فزونی خواهد یافت.
جامعه ای ناتوان و ناامید در پیشرفت اقتصادی باعث تاختن هر چه بیشتر متکدیان می شود، جامعه ای که یک پایش می لنگد و نمی تواند این حجم ناهنجاری های اقتصادی را تحمل کند، تجلی عدم عدالت از سوی جامعه و صاحبان قدرت که در این نابهنجاری تجلی شده است.
هر روزدیدگان شهر شاهد سوء استفاده از مذهب و اعتقادات عابران، رنجیده خاطر می شود؛ متکدیانی که با سماجت تمام با بچه های کرایه ای که در بغل دارند از تحریکات احساسات جامعه سود می جویند و این نظام فرهنگی جامعه را دچار سوء تفاهم، تلخی ،بی مهری و به مرور به سردی بدل می کند؛ چرا که همواره از خود می پرسند این متکدی مستحق است یا خیر .
این معضل که عوامل مهم اجتماعی، اقتصادی و یا روانی و فردی نشات گرفته شده طبق ماده ۷۱۲ قانون سابق مجازات اسلامی جرم محسوب می شود و فرد به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه‌ بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به‌دست آورده است، مصادره خواهد شد و این در حالی است که این حرفه هر روز جا پای خود را محکم تر کرده و فربه تر می شود.

سرقفلی مناطق خاص گدایی شاید در نظر اول کمی عجیب به نظر برسد، اما با کمی دقت و بررسی میدانی قابل باور است گدایانی که هر روز در مکان های خاص حضور دارند و دکانهایشان را در ساعات معین باز می کنند .

احمد محمدزاده دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهران در تعریف تکدی گری بیان کرد: تکدی را می توان تحت عنوان «دست درازی کردن » برای کسب درآمد و احتمالا «سؤال به کف » تعریف کرد. تکدی )فراگردی است که به موجب آن، فرد متکدی از دسترنج دیگران بهره مند می شود و زندگی می گذراند. هر یک از افراد جامعه را که نه صاحب حرفه (در مفهوم اقتصادی آن) هستند و نه در تولید اجتماعی، مشارکتی دارند و همواره با شیوه ها و شگردهای متنوع، طفیلی و زائده اجتماعی هستند متکدی می توان نامید.
وی از منظر جامعه شناختی تکدی را می توان نوعی انحراف اجتماعی خواند و اظهار کرد: فرد در آن نقش مشخص و بعضا متفاوتی چون سرقت، روسپی گری، واسطه گری، اعتیاد، و… را بر عهده داردو یا به منزله نمونه ای از مرحله شغلی،(CCAREER) نزد متکدیان حرفه ای، آبرومندانه و غیرآبرومندانه (غیر مشروع) در مشاغل انحرافی تلقی کرد.

محمدزاده با اشاره به عوامل دیگری تصریح کرد: بسیاری از انواع تکدی گری، بر اساس عوامل روانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به وجود می آید و محصول ساختار اجتماعی و نارساییهای ناشی از آن هستند.
وی از عوامل اجتماعی – اقتصادی گفت و خاطر نشان کرد: گدایی یک زایده اجتماعی است که در پیدایش آن عواملی چون فقدان اشتغال و کار، فقر مادی، پیری و از کار افتادگی، رخوت و سستی، اعتیاد، معلولیت و بیماری، مسائل خانوادگی از قبیل پاشیده شدن خانواده، مهاجرت از روستا به شهر، نابسامانیهای اقتصادی از قبیل کمی درآمد در بعضی از مشاغل، بالابودن هزینه زندگی، ضعف فرهنگ حاکم بر خانواده های متکدیان، شکاف عمیق طبقاتی و غیره از جمله آن به شمار می روند.
این دانشجوی دکتری جامعه شناسی تگدی گری را محصول نابسامانی های اجتماعی قلمداد کرد و افزود: گدایی مربوط به کمبودهایی است که در اثر نارساییهای موجود در جامعه به وجود می آید، بدین معنی که جامعه نتوانسته است افراد سالخورده، عاجز، معلول، یتیم و امثال آنان را در مراکز مناسبی سازمان ببخشد .
وی عوامل روانی را نقش مؤثری در بزهکاری و تکدی گری دانست و تاکید کرد: شرایط فردی، چیزی جز نتیجه شرایط محیط زیست و اثرات اجتماعی است و موجد استعدادهای جرم زا و گرایش های انحرافی در نزد افراد می شود؛ درصد قابل ملاحظه ای از متکدیان، اختلالات شدید روانی رنج می برند. این اختلال روانی، کم و بیش در فردی شکل می گیرد و به ظهور می رسد که در اثر حوادث غیر مترقبه، روحش آزار دیده باشد که در نتیجه این تاثیرات سوء، روی آوردن شخص به دست درازی و اختلالات رفتاری است که زمینه انجام عمل تکدی گری را تسهیل می کند.
این کارشناس جامعه شناسی حالات مرسوم تکدی گری در جامعه را پوشیدن لباسهای مندرس و تحریک احساسات جامعه ابراز کرد و ادامه داد: تظاهر به نقص عضو ،جلب توجه عمومی با کرایه بچه های بی گناه و خواباندن آنها در معابر عموم ،سوء استفاده از مذهب به خاطر اعتقادات عمیق مردم به مسائل شرعی و مذهبی از رفتارهای است که برای استفاده بیشتر از منافع بکار گیری می کنند.

تکدی گری آبستن آسیب های اجتماعی
وی تکدی گری را آبستن آسیب های اجتماعی متعدد عنوان کرد و افزود: بررسیهای انجام شده از رابطه بین گدایی و اعتیاد، بزهکاری، خودکشی، میخوارگی، روابط جنسی (فساد و فحشا)، لاابالی گری، سرقت و… حکایت می کنند.
محمدزاده به راههای رفع تکدی در جامعه اشاره کرد و گفت: ادغام و همکاری هماهنگ همه سازمانها و خیریه ها در یک تشکیلات منسجم جهت جمع آوری امکانات برای مقابله با پدیده تکدی باید صورت بگیرد ،قانونی کردن مقابله و مبارزه با تکدی و معرفی قضایی و حقوقی رفتار تکدی گری به عنوان عملی که نقض قانون می شود و همچنین برخورد قاطع با متکدیان حرفه ای و شیادانی که به یک نوع زندگی انگلی خو گرفته اند.
وی معتقد است : باید مهاجرتهای بی رویه و بدون برنامه ریزی که نهایتا منجر به تکدی شده است گرفته شود و همچنین می توان با ایجاد کارگاههای آموزش فنی ٓ حرفه ای و ایجاد تسهیلاتی برای کارهای بخش خصوصی با تکدی گری مبارزه کرد.
تکدی گری محصول فقر فرهنگی
این کارشناس جوان علت اصلی تکدی گری را فقر فرهنگی و اجتماعی جامعه دانست و اظهار کرد: گروهی که به تکدی گری رو می آورند و برای برآورده شدن نیاز مادی ، شخصیت اجتماعی ، کرامت و شرافت انسانی خویش را زیر پا می گذارند و کسانی که با وجود برخوردار از دارایی بدلیل جهل و فقر فرهنگی و اجتماعی اقدام به تکدی‌گری می کنند؛ افرادی که با ساده نگری به جامعه و گذر سریع و شتاب آلود از اوضاع و احوال مردم ، تحلیل درستی از موقعیت خود و جامعه نداشته و مسایل را ساده لوحانه ارزیابی و تحلیل می کنند.
وی به در سوره ضحی، آیه۵۰ از قرآن کریم اشاره کرد و افزود: دور نمودن خشونت آمیز و طرد متکدیان و گدایان را نادرست و از آن نهی کرده و به عنوان عملی ناپسند مذموم بر می شمارد و براساس سوره بقره آیه۲۷۳ برای رهایی از مساله تکدی گری و گدایی پیشنهاد می دهد که نیازهای نیازمندان و بی نوایان از سوی جامعه اسلامی تامین شده و راهی برای پیش گیری این معضل ایجاد و فراهم شود.
سایه شوم تکدی گری بر شهر نشینان

محمدزاده وجود تکدی گری در محیط شهری را زمینه ساز بروز دیگر معضلات اجتماعی خواند و تصریح کرد: گسترش بزهکاری و تبهکاری، به وجود آمدن باندهای تبهکار، گسترش ناامنی اجتماعی و روانی در زندگی روزمره، امکان گسترش بیماری های مسری و… ده ها معضل و مشکل دیگر آسیب های است که گریبان بسیاری از افراد جامعه را خواهد گرفت.
وی در پایان با اشاره به تکدی گری خاطر نشان کرد: عریان ترین شکل ممکن فاصله طبقاتی موجود در جامعه را به نمایش می گذارد. همین مسئله باعث تعمیق حس شکاف طبقاتی در بعد روانی و ذهنی در اکثریت جامعه می شود که این امر خود تبعات اجتماعی و حتی امنیتی فراوانی در بلند مدت بر دوش جامعه تحمیل خواهد کرد.

 

جولان دادن متکدیان در شهر
نازیبا شدن چهره شهر، از بین رفتن حرمت انسانیت و کرامت افراد و آلودگی بهداشتی از دیگر اثرات این پدیده دلخراش می باشد؛ معضلی که آبستن بسیاری از نا به سامانی‌ها و تولد آسیب‌های اجتماعی قابل توجهی است. فراهم شدن بستر مناسب برای مبادله فعالیت های مجرمانه و کالاهای قاچاق و غیرقانونی در موقعیت تکدی گری به راحتی امکان پذیر است که بیشتر توسط شبکه ای توانمند و گروهی متمرکز ساماندهی می شود.
اشخاصی که در مواجهه با بیکاری و فقر نتوانستند تاب بیاورند و به جایگاه مطلوبی دست پیدا کنند برای بقای خویش به تکدی گری روی می آوردند. افرادی که قادر به ساختن زندگی هنجارمند نبودند و کسی برایشان آستین هایش را بالا نزد تا از این موقعیت بحرانی عبور کنند کسی که بتواند برای بازسازی شرایط بحرانی زندگی آنان فرصت های جدیدی بیافریند و تهدیدهایشان را مدیریت کند.

بی شک بسیاری از متکدیان نیازمند هستند و نمی توان آنان را مقصر دانست؛ قصوری که در جای دیگری رخ داده و گریبان این انسان های شریف را گرفته است و او را وادار کرده که به این ناهنجاری در جامعه تن دهد. پاک کردن صورت مسئله با غنی کردن برخی نهادها قابل قبول نیست باید برای کار، تولید، حرکت، امید و زندگی و حمایت روزافزون از نیازمندان به شهری سامان یافته دست پیدا کرد .

نگرانی برای معضل گدایی فقط به متکدیانی که در قالب دراز کردن دست نیاز برای چندرغاز پول به دیگران رو می آورند ختم نمی شود؛ جامعه امروزمان پیشرفت چشم گیری در این خصوص داشته و شاهد گدایی محبت، گدایی پست، گدایی مدرک، گدایی منزلت، گدایی شهرت و گدایی های ویرانگردیگری هستیم که نا امید کننده است.