چهارشنبه, ۲ خرداد , ۱۴۰۳
آمل هوشمند؛ خیلی دور ، خیلی نزدیک 22 آذر 1401

اختصاص 63 ميليارد تومان اعتبار توسعه شبكه ارتباطات و فناوري به آمل؛ آمل هوشمند؛ خیلی دور ، خیلی نزدیک

چشمک مدرنیته به ازدواج سفید/پیوند سیاه بیخ گوش زندگی شهری 18 آبان 1401

چشمک مدرنیته به ازدواج سفید/پیوند سیاه بیخ گوش زندگی شهری

هر چند در کشورهای غربی داشتن رابطه با جنس مخالف ناهنجاری محسوب نمی شود، اما آنان نیز تبعات و چالش های این قبیل ازدواج؛ چون افزایش تعداد فرزندان نامشروع، فرزندان بی سرپرست و بدسرپرست و خطر ابتلا به ایدز نگران هستند