کنتور تدبیر پرید
کنتور تدبیر پرید
افزایش مصرف برق به خصوص در یک سال اخیر به خاطر قیمت سرسام‌آور ارزهای مجازی باعث شده استخراج کنندگان غیرمجاز در رمز ارزها بیشتر شود و در حالی که ما با مشکلات قطعی برق دسته و پنج نرم می کنیم، در آنطرف تر کسانی با چراغ خاموش تجارت می کنند.

به گزارش سفیر هراز،

علت اینکه مردم به دولت اعتماد دارند این است که می بینند در شرایط تحریم در تابستان برقشان قطع نمی شود، وزارت نیرویی دارند که در طول ۸ سال ۲۰ هزار مگاوات برق جدیدی برای کشور تولید کرده و می کند، این سخنان رئیس جمهور حسن روحانی است که در ۲۳ شهریور سال گذشته به مناسبت آغاز تحصیلی ۱۳۹۹_۱۴۰۰ گفته بودند، اما  چند ماهی از صحبت های رئیس جمهور نگذشته است و در انتهای دولت دوازدهم، سوغاتی تدبیرها قطعی چندین ساعته برق شده است.

هنوز یک ماهی به شروع تابستان مانده که سریال قطعی برق همه را شوکه کرده است، آن هم در زمانی که نه حال اقتصادمان خوب است و نه تنفسمان، بسیاری از بیماران کرونایی در خانه چشم امیدشان به  دستگاه اکسیژن ساز است و هر دقیقه برایشان زندگی محسوب می شود، خیلی ها کسب و کارشان با کرونا تق و لق شده است که قطعی برق  قوز بالای قوز اقتصاد بیمار این روزها شد، اوضاعی که حتی برای دانش آموزان هم امنیتی باقی نمی گذارد، امتحانات آنلاین که خود نگران کننده است با چاشنی قطع برق مضاعف شده و به جانشان تنیده است.

این دوره که اکثریت آپارتمان نشین اند و لوازم خانگی برقی جای ویژه ای در زندگی دارد، حساب خسارت قطعی برق رقم نجومی را بر دوش شهروندان خواهد گذاشت، دنیای امروز که حتی برای  خرید یک گرم به برق نیاز است، قطعی دو ساعته طعم طنزی به نظر می رسد که زندگی عادی را فلج کرده است.

قطع  پر تکرار برق که در ابتدا اعلام نمی شد، این روزها با ۲ ساعت قطعی در هر منطقه فهرست می شود، اما واقعیت این است، برنامه ریزی و فهرست بلندبالای زمانبدی قطع برق هیچ درمانی برای این وضعیت ندارد، فروشگاههای که نمی توانند چیزی بفروشند، دانش آموزانی که از امتحان جا می مانند، والدینی که نگرانند، بیمارانی که حالشان ناخوش تر می شود و اقتصادی که تبش بالا گرفته است.

زمانی که از برق صحبت می کنیم در واقع از صنعتی حرف می زنیم که نقش این صنعت زیرساختی برای تامین رفاه عمومی و تاثیر پررنگ آن در اقتصاد و تولید را که انکارناپذیر است، نمی توانیم نادیده بگیریم.

 نقشی که در بخش خانگی، صنعتی، تجارت و کشاورزی بخصوص در این شرایطی که فشار اقتصادی زیادی در جامعه حاکم است، بی تردید قابل جبران نیست.

افزایش مصرف برق به خصوص در یک سال اخیر به خاطر قیمت سرسام‌آور ارزهای مجازی باعث شده استخراج کنندگان غیرمجاز در رمز ارزها بیشتر شود و در حالی که ما با مشکلات قطعی برق دسته و پنج نرم می کنیم، در آنطرف تر کسانی با چراغ خاموش تجارت می کنند.

با وجود اینکه کشور ثروتمندی در منابع گسترده انرژی هستیم و در حالی که کشوری مانند فرانسه ۷۰ درصد از میزان برق کشور را از برق هسته ای می گیرد، در کشورمان این میزان به ۲/۱ درصد است، که به گفته بسیاری از کارشناسان این حوزه اگر چرخ سانتریفیوژ می چرخید، امروز نگرانی از برق مفهومی نداشت.

مسئولین افزایش مصرف برق و استفاده از ارزهای دیجیتال را مصبب قطعی برق می دانند در حالی که هنوز تابستان و گرمای هوای شدیدتر آن پیش روی ماست که ما را سوپرایز کند، البته انتظاار می رفت برای این معضل مدیریتی  غیر از راهکاری چون قطع کردن برق، اصولی تر گرفته می شد و یا در این میان  قعطی های افسار گسیخته خبر افزایش ۱۰ درصدی قیمت برق را نمی شنیدیم.

حالا این روزها یکی از برنامه های اول صبحمان این شده است که زمانبدی اعلام شده قطعی برق را در میان صبحانه نصف و نیمه نگاهی بیندازیم و منتظر تعطیلی دو ساعته زندگی مان باشیم.

  • نویسنده : سمانه قلی پور