۶۴۰۰ عملیات امداد و نجات از ابتدای امسال در مازندران/ضرورت اموزش و توانمندسازی امدادگران
۶۴۰۰ عملیات امداد و نجات از ابتدای امسال در مازندران/ضرورت اموزش و توانمندسازی امدادگران

به گزارش سفیرهراز؛غلامعلی فخاری اشرافی مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران در حاشیه توانمندسازی فرآیندهای آموزشی در جمعیت هلال احمر مازندران دردانشگاه شمال آمل برگزار شد، گفت: با توجه به شرایط مازندران در حادثه خیزی و وقوع حوادث در قله دماوند ، علم کوه و همچنین بخاطر شرایط اقلیمی چون دریا و جنگل ضرورت امادگی نیروهای […]

به گزارش سفیرهراز؛غلامعلی فخاری اشرافی مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران در حاشیه توانمندسازی فرآیندهای آموزشی در جمعیت هلال احمر مازندران دردانشگاه شمال آمل برگزار شد، گفت: با توجه به شرایط مازندران در حادثه خیزی و وقوع حوادث در قله دماوند ، علم کوه و همچنین بخاطر شرایط اقلیمی چون دریا و جنگل ضرورت امادگی نیروهای عملیاتی بیش از پیش در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان این دوره آموزشی، عنوان کرد: در راستای توانمندسازی نیروها یک دوره برای ایجاد یکسان سازی فرایندهای اموزشی به ویژه متدهای که در هلال احمر جمعیت کشور داده می شود ضمن افزایش توانمندی برای آمادگی به پاسخگویی حوادثی که اتفاق می افتد بعنوان استان معین تهران و همچنین کمک به سایر استان ها آماده کنیم.
فخاری با تاکید بر ضرورت آموزش جمعیت هلال احمر، تصریح کرد: مازندران بیشترین حوادث کشور را دارد و عملیات زیادی داریم به همین خاطر توانمندی باید زیاد باشد و افزایش دوره اموزشی و توانمند سازی در اولویت اصلی ماست از این رو سیاسیت ها و برنامه های خود را در راستای امادگی برای حوادث در نظر گرفتیم.
وی ادامه داد: مازندران با ۶ هزار و ۴۰۰ عملیات، آمار زیادی در حوادث داریم و می طلبد همیشه امادگی داشته باشیم و اموزش تخصصی برای نجات گرا همیشه به روز باشیم، که یکی از این ظرفیت دانشگاه هاست که باید استفاده کنیم و با هم افزایی بتوانیم مجموعه ای کارامد برای کم شدن حوادث داشته باشیم.