مبلمان شهری آمل مناسب معلولان نیست/ ۹ هزار خانوار تحت پوشش بهزیستی هستند
مبلمان شهری آمل مناسب معلولان نیست/ ۹ هزار خانوار تحت پوشش بهزیستی هستند
رئیس بهزیستی امل گفت:یکی از مطالبات جدی بهزیستی و جامعه هدف سازمان در خصوص مناسب سازی معابر و اماکن عمومی جهت سهولت دسترسی افراد سالمندان و معلولان است

به گزارش سفیرهراز؛کبری اسفندیاریان، رئیس بهزیستی امل در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته گفت: بیش از ۹ هزار خانوار تحت پوشش بهزیستی آمل قرار دارند.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات معلولان عدم مناسب سازی مبلمان شهری است، عنوان کرد: یکی از مطالبات جدی بهزیستی و جامعه هدف سازمان در خصوص مناسب سازی معابر و اماکن عمومی جهت سهولت دسترسی افراد سالمندان و معلولان است.
رئیس بهزیستی امل ادامه داد: ادارات مربوطه باایجاد فضای مناسب شهری، قابل دسترس ومبلمان شهری مناسب میتوانند مشارکت اجتماعی افرادکم توان راافزایش داده که همین امر اعتمادبنفس انان و امید به زندگی راافزایش می دهد.
وی با تاکید آگاهی بخشی در جامعه خاطرنشان کرد: آگاهسازی خانواده ها و نظارت والدین بر رفتار فرزندان امری ضروری است که با ارایه آموزش مهارتهای زندگی درمحیط های کاری، محلات، مدارس وادارات سعی درارتقاءآگاهی شهروندان داریم
رییس اداره بهزیستی شهرستان آمل   مشکلات مربوط به مدیریت خانواده ، تعارض و اختلافات خانوادگی ، نبود پیوند عاطفی بین کودک و والدین را بعنوان عوامل خطر ساز مصرف مواد برشمرد و اظهار کرد:از طریق آموزش مهارت های فرزند پروری به خانواده ها ، تقویت دلبستگی بین والدین و کودک و اعمال انضباط مناسب از سوی والدین از فرزندان خود در برابرمصرف مواد و آسیب های اجتماعی محافظت کنیم .
گفتنی است کارشناس تخصصی حوزه های تخصصی به بازدیدکنندگان خدمات مشاوره ای رایگان ارائه و بروشورهایی در خصوص عوامل خطر ساز و محافظت کننده در مقابل مصرف مواد ، خدمات صدای مشاور (۱۴۸۰ ) ، خط ملی اعتیاد ( ۰۹۶۲۸ ) و اورژانس اجتماعی (۱۲۳) بین نماز گزاران توزیع نمودند.