عاشورا دانشگاهی برای آزاداندیشان جهان/افتتاح جراحی قلب در بیمارستان امام خمینی ره آمل
عاشورا دانشگاهی برای آزاداندیشان جهان/افتتاح جراحی قلب در بیمارستان امام خمینی ره آمل

به گزارش سفیرهرازرضا حاجی پور، نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی در خطبه های پیش از نمازجمعه این هفته با اشاره به حماسه بزرگ عاشورا گفت: قیام امام حسین ع و حماسه ای که به نمایش می گذارد، تاثیرگذاری آن را هنوز بعد از ۱۴۰۰ سال می بینیم و این اشک های است که […]

به گزارش سفیرهرازرضا حاجی پور، نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی در خطبه های پیش از نمازجمعه این هفته با اشاره به حماسه بزرگ عاشورا گفت: قیام امام حسین ع و حماسه ای که به نمایش می گذارد، تاثیرگذاری آن را هنوز بعد از ۱۴۰۰ سال می بینیم و این اشک های است که مردم برای عاشورا می ریزند.رضا حاجی پور، نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی در خطبه های پیش از نمازجمعه این هفته با اشاره به حماسه بزرگ عاشورا گفت: قیام امام حسین ع و حماسه ای که به نمایش می گذارد، تاثیرگذاری آن را هنوز بعد از ۱۴۰۰ سال می بینیم و این اشک های است که مردم برای عاشورا می ریزند.
وی با بیان اینکه عاشورا دانشگاهی برای مردم آزاداندیش جهان است، عنوان کرد: ازادی و اثار کربلا دانشگاهی برای بشریت تاسیس می کند که هیچ ازمون و ورودی برایش دیده نشده است، هرهیات و تکیه های های مذهبی دانشگاهی برای بشریت است.
وی با بیان اینکه عاشورا دانشگاهی برای مردم آزاداندیش جهان است، عنوان کرد: ازادی و اثار کربلا دانشگاهی برای بشریت تاسیس می کند که هیچ ازمون و ورودی برایش دیده نشده است، هرهیات و تکیه های های مذهبی دانشگاهی برای بشریت است.
نماینده مردم آمل اثار تربیتی عاشورا را تاثیرگذار خواند و اظهار کرد: اثر تربیتی و اخلاقی که عاشورا برای دانشجویان و دانش اموزان و اقشار مختلف جامعه دارد، کلاس درس ما ندارد و این درس نه تنها برای ما بلکه برای تمام مردم جهان اثرگذار است.
نماینده مردم آمل اثار تربیتی عاشورا را تاثیرگذار خواند و اظهار کرد: اثر تربیتی و اخلاقی که عاشورا برای دانشجویان و دانش اموزان و اقشار مختلف جامعه دارد، کلاس درس ما ندارد و این درس نه تنها برای ما بلکه برای تمام مردم جهان اثرگذار است.
وی با تاکید اینکه در شرایطی که دشمنان می خواهند ناامیدی را در جامعه نهادینه کنند، پروژه های عمرانی و رفاهی امیدی برای جامعه خواهد بود، خاطرنشان کرد: دربدو حضور ما در مجلس، ویروس کرونا کشور و جهان را به چالش کشاند و استان و شهرستان ما نیز مستثنی نبود، بیمارستان های ما کمترین امکانات را نیز نداشتند اما با تلاش و پیگیری و همچنین کمک خیرین کارهای خوبی انجام شد.
وی با تاکید اینکه در شرایطی که دشمنان می خواهند ناامیدی را در جامعه نهادینه کنند، پروژه های عمرانی و رفاهی امیدی برای جامعه خواهد بود، خاطرنشان کرد: دربدو حضور ما در مجلس، ویروس کرونا کشور و جهان را به چالش کشاند و استان و شهرستان ما نیز مستثنی نبود، بیمارستان های ما کمترین امکانات را نیز نداشتند اما با تلاش و پیگیری و همچنین کمک خیرین کارهای خوبی انجام شد.
حاجی پور ادامه داد: یک دستگاه سی تی اسکن در بیمارستان های امل وجود داشت که کارایی ندانی نیز نداشت، اما امروز همه بیمارستان های ما مجهز به دستگاه سی تی اسکن هستند، در حوزه درمان نزدیک به ۷۰ میلیارد دانشکده پزشکی و یک خیر امروز انژو گراف فعال و جراحی قلب نیز در هفته های اتی به بهره برداری خواهد رسید دانشکده علوم پزشکی که این همه سال به دنبال ان بودیم
حاجی پور ادامه داد: یک دستگاه سی تی اسکن در بیمارستان های امل وجود داشت که کارایی ندانی نیز نداشت، اما امروز همه بیمارستان های ما مجهز به دستگاه سی تی اسکن هستند، در حوزه درمان نزدیک به ۷۰ میلیارد دانشکده پزشکی و یک خیر امروز انژو گراف فعال و جراحی قلب نیز در هفته های اتی به بهره برداری خواهد رسید دانشکده علوم پزشکی که این همه سال به دنبال ان بودیم
وی از فعالیت های انجام شده در طول فعالیت های کاری خود در مجلس اشاره کرد و افزود: دانشکده پردیس پزشکی امروز سومین مرحله جذب دانشجو خود را دارد.
وی از فعالیت های انجام شده در طول فعالیت های کاری خود در مجلس اشاره کرد و افزود: دانشکده پردیس پزشکی امروز سومین مرحله جذب دانشجو خود را دارد.
نماینده مردم آمل به سد هراز اشاره کرد و خاطرنشان کرد: در طول این سالها ۲۲۰ میلیارد بودجه برای سد هراز در نظر گرفته شده بود، اما در طول این دو سال نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شد و شاهد پیشرفت خوبی هستیم.
نماینده مردم آمل به سد هراز اشاره کرد و خاطرنشان کرد: در طول این سالها ۲۲۰ میلیارد بودجه برای سد هراز در نظر گرفته شده بود، اما در طول این دو سال نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شد و شاهد پیشرفت خوبی هستیم.
وی تصریح کرد: پل هزار سنگر ۴۰ میلیارد بودجه تمام شده است و باید افتتاح شود، جاده بالا دست با فشارها و پیگیری های انجام شده برای ساعات ترافی درنظر گرفته شده است و با وجود سرعت گاهها قابل استفاده در ساعات اوج ترافیک خواهد بود، استادیوم ورزشی شهرستان امل نیز که ۱۶ سال رها شده بود الان اماده شده است.
وی تصریح کرد: پل هزار سنگر ۴۰ میلیارد بودجه تمام شده است و باید افتتاح شود، جاده بالا دست با فشارها و پیگیری های انجام شده برای ساعات ترافی درنظر گرفته شده است و با وجود سرعت گاهها قابل استفاده در ساعات اوج ترافیک خواهد بود، استادیوم ورزشی شهرستان امل نیز که ۱۶ سال رها شده بود الان اماده شده است.
حاجی پورلاریجان را از ظرفیت بالای خواند و بیان کرد: گازرسانی یکی از مشکلات بخش لاریجان بود که با جلسه های متعددی که گذاشتیم لوله ها تا پلور امده و در پروژه بعدی وانا می باشد و شبکه های محلی گاز در برخی روستاها انجام شده است و امیواریم با همکاری راهداری بتوانیم بر انجام پروژه ها تسریع کنیم.
حاجی پورلاریجان را از ظرفیت بالای خواند و بیان کرد: گازرسانی یکی از مشکلات بخش لاریجان بود که با جلسه های متعددی که گذاشتیم لوله ها تا پلور امده و در پروژه بعدی وانا می باشد و شبکه های محلی گاز در برخی روستاها انجام شده است و امیواریم با همکاری راهداری بتوانیم بر انجام پروژه ها تسریع کنیم.
وی با بیان اینکه در شرایط بودجه عمرانی ۵۸ میلیارد تومان است به مبلغ توجه نمی کنیم، خاطرنشان کرد: در طول ۲ سال براساس مقام رهبری همدلی و اتحاد و کنار هم بودن به مردم خدمت کنیم و تمام قد در کنار مردم باشیم و به بودجه اکتفا نکنیم از منابع ملی، شهرستان و خیرین تلاش کنیم تا برای رفاه و آسایش مردم دستهایشان را گامی در راستای رضای خدا و مردم و مشارکت می کنند مردم است
وی با بیان اینکه در شرایط بودجه عمرانی ۵۸ میلیارد تومان است به مبلغ توجه نمی کنیم، خاطرنشان کرد: در طول ۲ سال براساس مقام رهبری همدلی و اتحاد و کنار هم بودن به مردم خدمت کنیم و تمام قد در کنار مردم باشیم و به بودجه اکتفا نکنیم از منابع ملی، شهرستان و خیرین تلاش کنیم تا برای رفاه و آسایش مردم دستهایشان را گامی در راستای رضای خدا و مردم و مشارکت می کنند مردم است