روح اله سلگی، معاون سیاسی استانداری مازندران در گفتگو با خبرنگاران در جزیات حمله تروریستی به آمل گفت: این اتفاق را خدمت مردم بصیر و متدین آمل که ملقب به هزار سنگر هستند تسلیت عرض میکنم. ویبا بیان اینکه یک نفر حمله کرده است، عنوان کرد: فردی مسلح دو جوان متدین و بسیجی را مظلومانه […]

روح اله سلگی، معاون سیاسی استانداری مازندران در گفتگو با خبرنگاران در جزیات حمله تروریستی به آمل گفت: این اتفاق را خدمت مردم بصیر و متدین آمل که ملقب به هزار سنگر هستند تسلیت عرض میکنم.
ویبا بیان اینکه یک نفر حمله کرده است، عنوان کرد: فردی مسلح دو جوان متدین و بسیجی را مظلومانه به شهادت می رساند، یکی به اتفاق نامزدش پیاده رویی رفته بود که چشمان همسرش به شهادت رسید.
معاون سیاسی استانداری مازندران تصریح کرد: این اتفاق و حادثه شاه چراغ بدون پاسخ نخواهد ماند.
وی نقش سرویس های امنیتی خارج از کشور را در این اغتشاشات پررنگ خواند و خاطرنشان کرد: نقش سازمان سیاه کاملا مشهود است.

سلگی از مراسم تشیع این دو شهید در روز شنبه خبر داد و افزود: مراسم پر شوری در روز شنبه برای شهدای امل خواهیم داشت که با حضور مردم بصیر امل این پلیدی ها که سالها پیش فتنه بزرگ هزار سنگر را خنثی کردند.
وی با بیان عکس العمل اغتشاشگران نشان از همراهی نکردن مردم با آنهاست، عنوان کرد:رو اوردن به خشونت به دلیل عدم همکاری مردم با اغتشاشگران است و حادثه شیراز را هم دو شب قبل داشتیم.
سلگی پروژه کشته سازی را یکی از برنامه های دشمن برای اهداف خود خواند و خاطرنشان کرد: پروژه مهم است که در دستور کار قرار دارد از خانوادها میخواهیم مراقب فرزندان باشند رگه های ان را رصد می کنیم که بعنوان یک پروژه دنبال می شود حضور در تجمعات کاملا ناامن است و به راحتی ادم کشی می کنند.