توزیع ۱۰ تن گوشت گرم در آمل
توزیع ۱۰ تن گوشت گرم در آمل

مهرداد فولاد مدیرجهادکشاورزی شهرستان آمل با بیان اینکه عوامل این مدیریت دربازرس درکناردیگر دستگاهها فعالیت دارند گفت : روزانه بازار توسط اعضا بازرسی می شود وبا متخلفین برابر تعزیزات حکومتی برخورد خواهدشد . وی همچنین از توزیع گوشت گرم در مغازه ها سطح شهر افزود : در ۲۰ روز گذشته ۱۰تن گوشت گرم برزیلی دربین […]

مهرداد فولاد مدیرجهادکشاورزی شهرستان آمل با بیان اینکه عوامل این مدیریت دربازرس درکناردیگر دستگاهها فعالیت دارند گفت : روزانه بازار توسط اعضا بازرسی می شود وبا متخلفین برابر تعزیزات حکومتی برخورد خواهدشد .
وی همچنین از توزیع گوشت گرم در مغازه ها سطح شهر افزود : در ۲۰ روز گذشته ۱۰تن گوشت گرم برزیلی دربین مردم با قیمت مصوب توزیع شد واین روند ادامه خواهد داشت .
مدیرجهادکشاورزی شهرستان آمل با اشاره به فرارسیدن ماه محرم خاطرنشان کرد : مدیریت جهادکشاورزی تمام تمهیدات لازم را برای دراختیار گذاشتن ، شکر ، مرغ وگوشت درنظر گرفته است.