نیکوکار  گفت: میزان زکات جمع آوری شده از مودیان آملی در سال گذشته بیش از ده میلیارد و نهصد میلیون تومان میباشد که ۵۹ درصد آن مربوط به زکات فطریه و کفارات اعطایی میباشد. وی با اشاره به موارد مصرف زکات تصریح کرد: همه این عملکرد مربوط به حوزه امور محرومین و نیازمندن است که […]

نیکوکار  گفت: میزان زکات جمع آوری شده از مودیان آملی در سال گذشته بیش از ده میلیارد و نهصد میلیون تومان میباشد که ۵۹ درصد آن مربوط به زکات فطریه و کفارات اعطایی میباشد.

وی با اشاره به موارد مصرف زکات تصریح کرد: همه این عملکرد مربوط به حوزه امور محرومین و نیازمندن است که شامل کمک معیشتی ،سبد کالا ، احداث و تعمیر مسکن ، تامین جهیزیه ،هزینه سفر های زیارتی ، هزینه های درمانی ، هزینه های دانش آموزی و… میباشد.

وی بیان داشت: ۸۹درصد کمک های فوق توسط خیرین و شورای زکات شهر و روستاهای آمل بطور مستقیم به مددجویان و نیازمندان تحویل شده است.

لازم به ذکر است : قریب به ۷۰۰۰خانوار در شهرستان آمل از خدمات معیشتی ، ،حمایتی، اجتماعی و فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) بهرمند هستند.