رئیس بهداشت و درمان آمل گفت: در رنگ بندی نیز از ابی به زرد رسیدیم و بیماران مشکوک کرونایی به روزانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ بیمار سرپایی رسیده است، تعداد بیماران بستری ۴ برابر شده است.

به گزارش سفیرهراز؛

پژمان خسرویی، رئیس بهداشت و درمان آمل در نشست خبری با اصحاب رسانه از شروع پیک هفتم اشاره کرد و گفت: امسال کاهش بیماران کرونایی داشتیم و تا شروع پیک هفتم مورد فوتی نداشتیم، از شروع پیک در دو هفته اخیر دو مورد فوتی که یک مورد ان از شهرستان امل و یک مورد غیر آملی بودند.
وی با بیان اینکه تعداد بیماران سرپایی در دو هفته اخیر ۴ برابر شده است، عنوان کرد:
در رنگ بندی نیز از ابی به زرد رسیدیم و بیماران مشکوک کرونایی به روزانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ بیمار سرپایی رسیده است، تعداد بیماران بستری ۴ برابر شده است.
خسروی ادامه داد: پیک نیز به این منوال است که در ابتدا با افزایش بیماران سرپایی و بعد از ان افزایش بستری و در اوج پیک با افزایش فوتی ها خواهد بود.

وی تصریح کرد: در پیک معمولا هر بخش بیمارستان یک بخش بیماران کرونایی درنظر گرفته می شود و قبل از شروع پیک بیمارستان امام علی ع بستری بیماران انجام می شد، در حال حاضر بیمارستان امام رضا ع نیز ببماران کرونایی بستری هستند، ظرفیت ها را به تدریج افزایش خواهیم داد.رئیس بهداشت و درمان آمل رعایت پرتکل ها را زیر ۴۰ درصد دانست و اظهار کرد: جهشی که اخیرا داریم ویروس جدیدی نیست، اومیکرون است و نوع جدیدی در اومیکرون است BI5 است، که سرعت سرایت آن بیشتر است ، اما آیا شدت درگیری شدیدتری ایجاد میکند یا خیر چیزی نشان داده نشده است.
وی از مردم خواست پرتکل های کرونایی را رعایت کنند و افزود: در صورت تجمع اولویت در فضای باز باشد و اگر بسته است با وجود تحویه و زدن ماسک و ۷۰ درصد ظرفیت است، در شرایط زرد هستیم ترجیحا در فضای باز باشد، توصیه برای بیماران خاص زمینه ای اینکه ترجیحا شرکت نکنند.
خسروی از واکسن زدن ۸۷۳ هزار دوز در آمل اشاره کرد و یاداور شد: نوبت اول برای بالغ ۹۸/۱ دوز اول، نوبت دوم ۹۰ درصد و نوبت سوم همزمان شد با افول پیک ششم و عادی انگاری که ۵۸/۴ واکسن زدند.
وی در خصوص دوز یادوار خاطرنشان کرد: بعد ۶ ماه از اخرین دوزی که فرد زده است، می تواند بزنند و بالای ۱۸ سال و زیر ۱۸ سال به شرطی که بیماری زمینه ای داشته باشند میتوانند واکسن یاداور بزنند.
رییس بهداشت و درمان امل تصریح کرد: کلیه مراکز بهداشتی درمانی خانه های بهداشت و مصلی واکسن تزریق می شود و در ستاد شبکه نیز در ساعات عصر واکسن انجام می شود.