راهیابی گروه سرود دختران آملی به مرحله نهایی فستیوال سرود کشوری
راهیابی گروه سرود دختران آملی به مرحله نهایی فستیوال سرود کشوری

راهیابی گروه سرود دختران آملی به مرحله نهایی فستیوال سرود کشور برنامه تلوزیونی هماهنگ بعنوان بزرگترین فستیوال سرود و موسیقی در قالب استعداد یابی مرحله مقدماتی و تکمیلی خود را به اتمام رساند و گروه سرود دختران آملی توانستند در بین ۸۰۰ گروه سرود بعنوان ۳۶ گروه برتر به مرحله نیمه نهایی این فستیوال کشوری […]

راهیابی گروه سرود دختران آملی به مرحله نهایی فستیوال سرود کشور

برنامه تلوزیونی هماهنگ بعنوان بزرگترین فستیوال سرود و موسیقی در قالب استعداد یابی مرحله مقدماتی و تکمیلی خود را به اتمام رساند و گروه سرود دختران آملی توانستند در بین ۸۰۰ گروه سرود بعنوان ۳۶ گروه برتر به مرحله نیمه نهایی این فستیوال کشوری راه پیدا کنند . این فستیوال تلوزیونی که در قالب جشنواره استعداد یابی برگزار می‌شود در ۸ نقطه کشور مرحله مقدماتی خود را اجرا نمود لازم به ذکر هست مربی این گروه سرود مهیار کمانگری می باشد که در حال آماده سازی حضور این گروه سرود برای اجرا در مراحل بعدی هستند
در پایان شایان ذکر است مرحله نیمه نهایی و فینال این مسابقه در فروردین ۱۴۰۲ و بصورت متمرکز در تهران اجرا می‌شود