دشمنان افکار عمومی را مهندسی می کنند/ در بدترین وضعیت غیرت دینی هستیم
دشمنان افکار عمومی را مهندسی می کنند/ در بدترین وضعیت غیرت دینی هستیم
صبح امروز سرهنگ جابرعسگری تودیع و سرهنگ عابدین داغمه چهی معارفه شد، وی پیش از این فرمانده سپاه چالوس بود

به گزارش سفیرهراز؛سردار سیاووش مسلمی، فرمانده سپاه مازندران در مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه آمل گفت: از صدر اسلام همیشه جریان کفر و باطل قرار داشت و بعضی از رویدادها تاریخ تکرار شد، که باید نسبت به اتفاقات جاری تحلیلی در جامعه داشته باشیم.
وی با بیان اینکه مهندسی افکاری که در جریانات شکل گرفت دو طیف خواص و عوام را شکل داد، عنوان کرد: معاویه برای اینکه به اهدافش برسد مردم را به خدمت بگیرد با ابزار و بهره گیری از مسائل اقتصادی و مالی و ریا و تزور خواص را به خدمت گرفت و در عوام با تضعیف بنیان های اقتصادی و تزریق بی تفاوتی در عوام این قشر را هم بدست گرفت و نهایتا عوام مستعد پذیرش خواص مال اندوز شهوت پرست شدند.
فرمانده سپاه آمل تصریح کرد: امروز دشمن با تمام ابزارهای که در اختیار دارد فضا را در جامعه به گونه ای مهندسی میکند؛ نوع نگاه به عزاداری ها و توقعات در سطح جامعهرا به شکلی که میخواهد مدیریت میکند.
وی در مراسمات عاداری به فلسفه عاشورا تاکید کرد و افزود:هیات های مذهبی به جای پرداختن به مسائل عاشورایی به مسائل احساسی می پردازند؛ چرا زمانی که امام حسین ع مطمئن بود، برگشتی در کار نیست و با علم این موضوع سفر را شروع میکند.
مسلمی عاشورا را موثر در احیای اسلام خواند و اظهار کرد:اسلام ما اسلام سیاسی است مگر می شود مجلس امام حسین ع از عبرت های عاشورا گفته نشود، امام حسین ع با خون خود جلوی انحراف بزرگ را گرفت .
وی جهاد را فقط در مقابل دشمن دانست و خاطرنشان کرد: امروز یکی از رسالت های ما گوش به حرف رهبر کنیم؛ چرا که خسارت های اینده قابل جبران نیست، اگر امروز به وقتش عمل نکنیم مانند کسانی که زمانش یه یاری امام نرفتند بعد به خون خواهی رفتند اما فایده ای نداشت .
فرمانده سپاه مازندران با بیان اینکه تغییر زائقه جامعه نگران کننده است، عنوان کرد: یکی از کارهایی که دشمن انجام داده و توفیق داشته تغییر زائقه مردم در حوزه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی است، بعنوان مثال امروز سگ و گربه جایگزین فرزنداوری قرار گرفته و هر کار بزرگی که انجام می شود مورد تمسخر قرار می دهند.
وی ادامه داد: نیروی انتظامی کار قانونی را انجام دهد حجمه سنگینی قائل می شوند، خانمی به عمد و با برنامه ریزی کاری انجام می دهد؛ اگر نیروی انتظامی ورود پیدا کنند می گویند چرا واگر نکند می گویند چرا کاری نمی کند.
مسلمی تصریح کرد: امروز در حوزه غیرت دینی چیزی در جامعه نمانده و در بدترین وضعیت هستیم؛ چیزی از امر به معروف و نهی از منکر امام حسین ع در جامعه نمانده است.