دبیر همایش ملی صنعت ساختمان منصوب شد
دبیر همایش ملی صنعت ساختمان منصوب شد
بهرام شعبانی باحکم رئیس خانه معماران جوان ، بعنوان دبیر این همایش منصوب شد.

به گزارش سفیرهراز؛ باتوجه به برگزاری اولین همایش ملی صنعت ساختمان باعنوان مازندران آباد ، بهرام شعبانی از معماران تحصیلکرده و با تجربه مازندرانی ، باحکم رئیس خانه معماران جوان ، بعنوان دبیر این همایش منصوب شد.
لازم به ذکر است که این همایش قراراست در اردیبهشت ماه سال جاری به میزبانی استان مازندران و باحضور مسئولین کشوری و استانی و تعداد کثیری از معماران و مهندسین برگزار گردد.