برنج همچنان در بن بست فروش/ صادرات قفل دادو ستد را باز می کند؟
برنج همچنان در بن بست فروش/ صادرات قفل دادو ستد را باز می کند؟
با وجودی که چند ماه از فصل برنج کاری گذشته است، اما قفل داد و ستدها هنوز باز نشده و رنج کشاورزان بر کابوس فروش افزوده چرا که صدها تن برنج در انبارهای شالیکوبی ها خاک می‌خورد که تا به امروز بی سابقه بوده است.

Gholipour. S:
بخشی از تقویمشان با فصل برداشت گره خورده است، عروسی های فرزندانشان، خانه سازی، زمان سفرها و قرض هایشان را می گذارند به فصل برداشت برنج، کشاورز است دیگر نان بازوانش را میخورد، اما ۴ ماه و نیم است از فصل برداشت گذشته ولی همچنان دستهایش خالی است و جای عرق خستگی را عرق شرمندگی گرفته است.
هنوز تن خسته کشاورزان میان شلتوک ها جا مانده که بازار نامناسب برنج، خستگی را با نگرانی هایشان انباشته کرده است، این خوشه های طلایی برنج چندین سال است در میان افت واردات ، خم شده اند و حتی اعمال محدودیت ها در زمان فصل برداشت هم به خوبی صورت نمیگیرد تا عرق پیشانی برنج کاران خشک شود.
واردات افسارگسیخته و عدم حمایت دولت دو تیری است که کمر شالیکارها را شکسته است و در نهایت منجر به تغییر کاربری زمین می شود، حالا هر چقدر قوانین سخت گیرانه تر در این خصوص گذاشته شود، اما هیچ راهی برای کشاورز باقی نگذاریم، شالوده ای جز کاربری تجاری و مسکونی نمی ماند.
اگر با فاصله چند سالی از جاده های شالیزاری که متهی به روستاها می شود عبور کنیم، تغییر واضحی از کاربری زمین ها را می بینیم، تغییری که سفره بسیاری را کوچک تر و ما را به خود کفایی دورتر می کند و این سوغاتی بی توجهی است که ضررش جبران ناپذیر خواهد بود.
با وجودی که چند ماه از فصل شالی گذشته است، اما قفل داد و ستدها هنوز باز نشده و رنج کشاورزان بر کابوس فروش افزوده است.

بسیاری از تحلیگران اقتصادی بازار وضعیت برنج را بحرانی می دانند که اگر به زودی حل نشود، خسارت های آن جبران ناپذیر خواهدبود.
در حالی که پایانه برنج توان فروش و صادرات ۷۰۰ هزار تن برنج را دارد و کشاورزان بر دغدغه فروش باید نگرانی کاهش کیفیت بخاطر آفت پذیری را هم تحمل کنند، روا نیست دست رنج کشاورزان که منابع غذایی کشور را تامین می کنند، کابوس فروش باشد.

بررسی های میدانی نشان میدهد صدها تن برنج در انبارهای شالیکوبی ها خاک می‌خورد که تا به امروز بی سابقه بوده و اگر نسبت به آفت و حوادث طبیعی خوش‌بینانه‌ترین حالت را در نظر بگیریم باز هم برنج که قوت اصلی مردم کشور است را تهدید جدی می کند.
سید محمود حسینی استاندارمازندران در حاشیه بازدید از وضعیت بازار برنج مازندران در جمع خبرنگاران گفت: شالیکاران خوشبختانه امسال رشد قابل توجهی در تولید برنج داشتند، اما همزمان با فصل برداشت، شاهد واردات برنج های خارجی با هدف تنظیم بازاربودیم و همین امر باعث خرید و فروش برنج داخلی را تحت تاثیر قرار داد.
وی با بیان مقوله کیفیت سازی و رعایت استاندارد سازی برنج، عنوان کرد: استقبال خوبی از برنج مازندران در اروپا و کشورهای عربی شده است و با توجه به بازار رقابتی باید به مقوله کیفیت سازی و رعایت استاندارد ساز توجه کنیم
استاندار مازندران با تاکیداینکه کشاورزان نگران فروش برنج نباشند، خاطرنشان کرد: با پیگیری های انجام شده درسطح ملی، برای توازن عرضه و تقاضا و رونق بازار محصولات کشاورزی استان به خصوص برنج و مرکبات تعرفه صادرات این محصولات حذف شده است.
وی ادامه داد: در آینده نزدیک ۵۰ هزار تن برنج کیفی از سوی فروشگاه اتکا خریداری خواهد شد، وضعیت بازار نیز در حال حاضر فرایند ارزیابی تقاضا در بازار و نویدبخش رونق بازار و رفع موانع است.

اسماعیل یزدان پناه مدیرعامل پایانه صادرات برنج ایران در ادامه گفت: با رایزنیهای با روسیه به عنوان یکی از بازارهای هدف برنج نخستین محموله برنج به مقصد مسکو صادر شد.
وی با بیان اسقبال خوب کشورها از برنج مازندران، عنوان کرد: مذاکرات برای صادر کردن برنج به این کشورها چون آلمان که خواهان برنج ایرانی هستند در جریان است، اکنون با هماهنگی واستقبال خوبی که از سوی تجار در بازارهای کشورهای عربی، آسیای میانه ، بازار روسیه وکشورهای اروپایی ایجاد شده، حجم صادرات برنج مازندران امسال افزایش قابل توجهی داشته باشد.
مدیرعامل پایانه برنج ایران ادامه داد: با توجه افزایش حدود ۲۰ تا ۳۰ درصدی تولید برنج امسال درمازندران ، متاسفانه، واردات بی رویه در زمان برداشت این محصول باعث ، رکود در خرید و انباشته شدن برنج تولید داخل در انبارها وشالی کوبی های استان شده بود. .
وی تصریح کرد: در سال گذشته نیز از مرکز بین المللی تجارت وپایانه صادرات برنج ایران ، چندین محوله برنج کیفی مازندران به کشورهای امارات، آلمان، کانادا وسوئد صادر شده بود.