بررسی احداث پتروشیمی میانکاله در کمیسیون زیربنایی دولت/ رییسی تصمیم می‌گیرد
بررسی احداث پتروشیمی میانکاله در کمیسیون زیربنایی دولت/ رییسی تصمیم می‌گیرد

به. گزارش سفیرهراز؛ علی سلاجقه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همزمان در ششمین روز هفته دولت در حاشیه بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب شرکت کاله آمل در گفت و گو با خبرنگاران گفت: در هفته دولت ۵۷ پروژه مرتبط با محیط زیست در سطح کشور افتتاح شد. وی با بیان […]

به. گزارش سفیرهراز؛ علی سلاجقه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همزمان در ششمین روز هفته دولت در حاشیه بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب شرکت کاله آمل در گفت و گو با خبرنگاران گفت: در هفته دولت ۵۷ پروژه مرتبط با محیط زیست در سطح کشور افتتاح شد.
وی با بیان اینکه نظر خاصی در ارتباط با میانکاله ندارم، عنوان کرد: تمام کارها در قالب یک فرایند بررسی و اظهار نظر شد و هم اکنون پرونده پتروشیمی در کمیسیون زیربنایی دولت است و رئیس جمهور تصمیم نهایی را خواهد گرفت.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید اینکه همه از نظرات ما آگاه هستند، خاطرنشان کرد: نظر خاصی ندارم؛ چرا که این پرونده از مجموعه ما خارج شده است، مطالبه مردم، حفظ محیط زیست و ایجاد توسعه است.۵
وی زیرساخت های توسعه در کشور را با مشکل خواند و اظهار کرد: بسیاری از مشکلات بخاطر نبود توسعه است و باید برای ایجاد توسعه تلاش کنیم‌، در این خصوص براساس اصول علمی هیچ بن بستی وجود ندارد.
سلاجقه در خصوص افتتاح تصفیهخ خانه کاله عنوان کرد:کاله با دو مجموعه، یک مجموعه گوشتی و لبنی؛ مجموعه گوشتی تصفیه خانه ۴۰۰ متر مکعب بود که فاز دوم آن ۴۰۰ متر دیگر افتتاح شد و شرکت لبنی کاله از هفت هزار لیتر به ۱۰ هزار لیتر ظرفیت افزوده شد.ت