به گزارش سفیرهراز؛ سید محمود حسینی پور استاندار مازندران در بازدید از جاده جایگزین و سد هراز در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: این سد در طول دو سال گذشته در دولت سیزدهم مورد توجه ویژه ای شد و بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان تزریق شد و امسال نیز بالغ بر ۲۹۰ میلیارد تومان تزریق خواهد […]

به گزارش سفیرهراز؛ سید محمود حسینی پور استاندار مازندران در بازدید از جاده جایگزین و سد هراز در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: این سد در طول دو سال گذشته در دولت سیزدهم مورد توجه ویژه ای شد و بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان تزریق شد و امسال نیز بالغ بر ۲۹۰ میلیارد تومان تزریق خواهد شد.
وی با بیان اینکه مجموعا حدودا ۵۵ درصد سد هراز رشد داشته است، عنوان کرد: تا کنون پیشرفت فیزیکی داشته است و سعی داریم هر چقدر بتوانیم زودتر به نتیجه برسانیم و اگر از طریق مولد سازی هم مبالغی را تزریق کنیم تا سرعت ببخشیم.
استاندار مازندران تصریح کرد: اگر منابع مالی این سد به موقع تامین شود تا سه سال اینده این سد به اتمام خواهد رسید.
وی به اهمیت سد هراز اشاره کرد و افزود: این سد نقش بسیار مهمی در بخش کشاورزی دارد و دولت نیز توجه ویژه ای به کشاورزی و امنیت غذایی دارد، یکی دیگر از مزایایی این سد این است که می تواند مقصد گردشگری ایجاد کنیم و هم می تواند محل اشتغال برای این منطقه باشد.
حسینی پور به پیشرفت ۳۳ درصدی جاده جایگزین سد هراز خبر داد و خاطرنشان کرد: دو لاین شامل ۱۱ کیلومتر و نیم و هر لاین حدود سه کیلومتر و نیم تونل است.
وی ادامه داد: جاده جایگزین هنوز کار زیاد دارد، اما بخشی که اطمینان بخش باشد مسیری که با خیال راحت بتواند حرکت کنند تا خرداد ماه سال اینده فعال کنیم.