دهیاران و شوراها در راستای نشاط اجتماعی گام بردارند
دهیاران و شوراها در راستای نشاط اجتماعی گام بردارند

به گزارش سفیرهراز؛ معاون هماهنگی امور استان های وزارت کشور بر ایجاد نشاط اجتماعی توسط دهیاران و شوراها و شهرداری ها تاکید کرد. ابوطالب شفقت در همایش تجلیل اعضای شورای اسلامی شهرها و روستاهای شهرستان آمل با اشاره به اینکه مسیر تحقق آرمان های انقلاب اسلامی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب می گذرد و در […]

به گزارش سفیرهراز؛ معاون هماهنگی امور استان های وزارت کشور بر ایجاد نشاط اجتماعی توسط دهیاران و شوراها و شهرداری ها تاکید کرد.
ابوطالب شفقت در همایش تجلیل اعضای شورای اسلامی شهرها و روستاهای شهرستان آمل با اشاره به اینکه مسیر تحقق آرمان های انقلاب اسلامی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب می گذرد و در این زمینه باید به فرمایشات ایشان توجه ویژه شود، بیان کرد: بخش مهمی از توجهات رهبر معظم انقلاب به تشکل ها و بهره گیری از ظرفیت های مردمی در اداره کشور اختصاص دارد.
وی با تاکید بر تبیین و بازنگری در نقش شوراهای اسلامی شهرها و روستاها در راستای اهداف انقلاب اسلامی تصریح کرد: باید دید این تشکل ها که برگرفته از بطن مردم است چگونه در آینده نظام اسلامی و جهت گیری و راهبردهای آن قرار است نقش ایفا کند.
شفقت با تاکید بر اینکه امروز توسعه محلی در نظام توسعه ای کشورها نقش مهمی ایفا می کند از این رو از شورای شهرها و روستاها انتظار بیشتری می رود، تصریح کرد: امروز معتقدیم خرد علمی تخصصی در شوراها باید ارتقا یابد تا سطح فعالیت مردم پایه رشد کرده و به آنچه برای مردم ضروری است دست یابیم.
معاون وزیر کشور با تاکید بر اینکه دهیاران و شوراها در راستای نشاط اجتماعی گام بردارند، بیان کرد: دهیاران و شوراها حلقه بزرگ مدیریتی در کشور محسوب می شوند و باید در فعالیت آن بازنگری جدی صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه شوراها به عنوان حلقه های مردمی مدیریتی می توانند حلقه های متعددی تشکیل داده و از وجود همه ظرفیت های مردمی برای اشاعه نشاط اجتماعی بهره گیرند، عنوان کرد: نظام اسلامی در برداشتن گام های بزرگ در افزایش مشارکت مردم در حکومت داری سرآمد است اما باید نظام مدیریت مشارکت محور و مردم محور یعنی مدیریت محلی توسعه یابد.
شفقت با تاکید بر اینکه در قانون مسئولیت های بسیاری به شوراها داده شده است و از این رو انتظار بیشتری از این بخش از مدیریت کشور می رود، عنوان کرد: شناخت قانون و برنامه ریزی بر اساس آن یکی از مهم ترین اموری است که شوراها باید به آن توجه داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه شوراها باید نیازها و ظرفیت های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و مذهبی منطقه خود را مطالعه کرده و از دانشگاه ها و جوانان استفاده کنند، بیان کرد: مسئولیتی که بر عهده گرفتیم را باید با خرد علمی و تخصصی پیش برده و سبک مدیریت مردم محور را نهادینه کنیم.