برگزاری نشست مشترک بخشداران مازندران در شهرستان نور
برگزاری نشست مشترک بخشداران مازندران در شهرستان نور

به گزارش سفیرهراز؛ اساس فرآیند‌ها به جلو حرکت می‌کند و دومی مشارکت حداکثری که بخشداران به دلیل اینکه در انتهای صف قرار دارند و نمایندگان دولت در بخش‌ها و روستا‌ها هستند نقش بسزایی در مشارکت حداکثری دارند. سلگی در مورد زمین خواری در مازندران عنوان کرد: به دلیل ماهیت زمین در مازندران که قیمت بالایی […]

به گزارش سفیرهراز؛

اساس فرآیند‌ها به جلو حرکت می‌کند و دومی مشارکت حداکثری که بخشداران به دلیل اینکه در انتهای صف قرار دارند و نمایندگان دولت در بخش‌ها و روستا‌ها هستند نقش بسزایی در مشارکت حداکثری دارند.

سلگی در مورد زمین خواری در مازندران عنوان کرد: به دلیل ماهیت زمین در مازندران که قیمت بالایی دارد نقش مهمی بخشداران در کنترل فساد و مبارزه با فساد در روستا به دلیل تغییرکاربری، زمین خواری‌ها و امثال این‌ها صورت می‌گیرد که تاکید بر این نکته شد که بخشداران از تمام ابزار‌های قانونی که در اختیار دارند بتوانند این گونه مسائل را در نطفه خفه کنند و نگذارند ساختمانی به صورت غیرمجاز ساخته شود و بعد حکم تخریب آن گرفته شود چرا که این امر برای دولت هم هزینه زا می‌باشد.