به گزارش سفیرهراز؛ ۷۵۰۰ متر مربع از معابر شهر و کوچه های اصلی و فرعی در رضوان ۵۳ شهر آمل آسفالت شد.   در ادامه نهضت آسفالت شهرداری آمل ؛ ۷۵۰۰ متر مربع از کوچه رضوان ۵۳ با هزینه بالغ بر ۲۳ میلیارد ریال آسفالت شد، شایامان ذکر است آسفالت بخشی از کوچه اصلی رضوان ۵۳ […]

به گزارش سفیرهراز؛

۷۵۰۰ متر مربع از معابر شهر و کوچه های اصلی و فرعی در رضوان ۵۳ شهر آمل آسفالت شد.

 

در ادامه نهضت آسفالت شهرداری آمل ؛ ۷۵۰۰ متر مربع از کوچه رضوان ۵۳ با هزینه بالغ بر ۲۳ میلیارد ریال آسفالت شد، شایامان ذکر است آسفالت بخشی از کوچه اصلی رضوان ۵۳ و فرعی های (شهدای ملت آباد ۲۷،۳۵،۳۴،۳۳و۴۲) با هزینه بالغ بر ۲۳ میلیارد ریال انجام شد.