اخبار دابودشت و دشت سر
جمعه - ۰۱/خرداد/۱۳۹۴

گزارش تصویری از همایش تکریم از شوراهای منطقه دابودشت

مسئولین شهرستان آمل در همایش تکریم شورا های این منطقه به سخنرانی پرداختند.

 
| قبلی | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 بعدی

 
کیمیا سامانه