سفیرهراز گزارش می دهد؛

نداشتن مهارت زندگی مهمترین عامل طلاق /لزوم مشاوره در قبل و حین ازدواج /

تاریخ انتشار : شنبه - ۲۶ / تیر / ۱۴۰۰
Share/Save/Bookmark
بنیان وشالوده خانواده را تفاهم، درک متقابل، فداکاری، گذشت از حقوق یکدیگر، و صبر در برابر مشکلات می سازد. اگر یکی از زوجین یا هر دو به دلایل گوناگون نتوانستند با یکدیگر سازش کنند، در این جاست که خانواده از هم گسیخته می شود.
نداشتن مهارت زندگی مهمترین عامل طلاق /لزوم مشاوره در قبل و حین ازدواج /
 

به گزارش سفیر هراز،بنیان وشالوده خانواده را تفاهم، درک متقابل، فداکاری، گذشت از حقوق یکدیگر، و صبر در برابر مشکلات می سازد.  اگر یکی از زوجین یا هر دو به دلایل گوناگون نتوانستند با یکدیگر سازش کنند، در این جاست که خانواده از هم گسیخته می شود.
مساله طلاق دارای جنبه های گوناگونی است؛
از این رو علل و زمینه های جامعه شناختی طلاق را از دید جامعه شناس بررسی می کنیم.
اسماعیلی دکترای جامعه شناسی و اورژانس اجتماعی در مورد پدیده طلاق گفت: مهمترین دلیل طلاق در شهر آمل ، نداشتن مهارت های زندگی است که یک چیز کلی محسوب میشود و به طور کلی طلاق به عوامل جزئی و کلی بر میگردد؛وی دلیل دوم را خیانت عنوان کرد و دلیل بعدی اعتیاد و چهارمین دلیل را بیکاری دانست .
وی در خصوص مهارت زندگی که مهمترین عامل می باشد بیان داشت : یک آسیب اجتماعی و مهمترین عاملی که باعث مفهوم طلاق می شود نداشتن مهارت های زندگی است که یکی از مشکلات اصلی است که این مهارت های زندگی به فرد آموزش داده نمی شود . اسماعیلی اورژانس اجتماعی برای پیشگیری از طلاق ادامه داد: اول از آموزش و پرورش در زمینه مهارت زندگی باید شروع کرد برای نسل بعدی و برای نسل الان هم قبل از اینکه صاحب فرزند شوند دور ه ها و آموزش های مهارت زندگی برگزار شود؛ وی افزود:مهارت کنترل خشم از دیگر آموزش هایی است که باید به زوجین داده شود .اسماعیلی همچنین دخالت اطرافیان را از دیگر عوامل طلاق دانست. وی با بیان اینکه مشاوره در سازش زوجین تاثیر به سزایی داشته عنوان کرد: در مورد پرونده های طلاق توافقی با مشاوره هایی که صورت گرفت 10.6درصد سازش داشتیم.
جامعه شناس اورژانس اجتماعی از روش های کوتاه مدت برای نسل امروز برای پیشگیری از طلاق را مشاوره قبل از ازدواج عنوان کرد و افزود: مشاوره قبل و در حین ازدواج اگر به صورت دقیق و اصولی انجام شود از خیلی از ازدواج های غیر منطقی و هیجانی گرفته می شود واین با ایجاد کلاس های مهارت زندگی و مشاوره حاصل می شود.
وی همچنین گفت: از الان باید در سنین مدرسه و دبیرستان باید برنامه ریزی شود.
بنیان وشالوده خانواده را تفاهم، درک متقابل، فداکاری، گذشت از حقوق یکدیگر، و صبر در برابر مشکلات می سازد. اگر یکی از زوجین یا هر دو به دلایل گوناگون نتوانستند با یکدیگر سازش کنند، در این جاست که خانواده از هم گسیخته می شود. هر قدر خانواده از بنیان مستحکم تری برخوردار باشد و طرفین از جهات بیش تری با یکدیگر توافق کنند، احتمال بقای این خانواده بیش تر است.
با آموزش مهارت زندگی و مشاوره به موقع و برنامه ریزی برای نسل جدید از سنین مدرسه از خیلی از ازدواج های هیجانی و غیر منطقی و همچنین با  مشاوره به موقع باعث سازش زوجین می شود و از طلاق پیشگیری می شود.

گزارش از: کلثوم احمدی

 


 

 

کد مطلب: MTY4MjEx
 

 
کیمیا سامانه