از خانطومان تا بهشت

تاریخ انتشار : سه شنبه - ۲۹ / مهر / ۱۳۹۹
Share/Save/Bookmark
این همه شوق و شور مردم با امدن تو، شهر را پر از بوی رازقی کرد، بوی گلهای نرگس، رفتنت پرچم عزت شیعه را سرافراز کرد و امدنت جریان عشق را یاداوری کرد که تو هنوز زنده ای و حالا مزار تو قرارهای دلتنگی مان خواهد بود.
از خانطومان تا بهشت
 

به گزارش سفیر هراز،انگار قرار بود با پاییز بیایی با باران های خزان، دلتنگی های عصرهای مهر، غروب های پنجشنبه ها و بیقراری های اربعین، اری اربعین امسال که نتوانتسیم طواف کربلا کنیم، تو آمدی تا حج عاشقی های محرم قبول شود، آمدی طواف خانه دل کنیم، آن هم از سرزمینی که هنوز صدای خطبه های زنی، قرن هاست محصورش کرده است.
 تو می ایی بعد از چهار سال تا پاییز بوی اردیبهشت بگیرد، عطر آمدن، این انتظار فراتر از چهار سال بود، اما سوغاتی هایت از خان طومان زودتر بدست ما رسید، داستان ایستادگی ات غصه شبانه کودکان زیادی شد تا خواب های شیرین شجاعت ببینند.
آمدی جان دل، هوای نفس هایمان بوی عطر نرگس گرفته است، انتظار تلخ بود، اما امدی حالمان را خوب کنی، اربعین نرفتنمان را با دیدن تو، با بوی حرم نازنین زینب کبری جبران کنیم
جان دل خوش امدی، یعقوب وار منتظر امدنت بودیم تا بیای و سرفرازمان کنی، بیایی و پنجشنبه هایمان جای خالی ات را با گل های نرگس و مریم پر کنیم، قاب خالی ات عکس لبخندت را کم داشت بیایی و دوردانه هایت بودنت را لمس کنند.
دوباره امدی به اغوش خانواده ات، بی تابی های عزیزدانه هایت، بیقراری های همسرت، دل اشوبه های مادرت، انتظار پدرت، سایه اقتدار برادرت همه اینجا جمع شده اند تا بیایی و پایان بدهی درد این هجران را
 خوش امدی مسافر خانطومان، اشکهای فراق را جمع کرده ایم تا لحظه دیدار برایت بیاوریم، اما آنقدر ذوق از دیدنت داشتیم که فقط اشک شوق فاصله میان ما و تو بود.
این همه شوق و شور مردم با امدن تو، شهر را پر از بوی رازقی کرد، بوی گلهای نرگس، رفتنت پرچم عزت شیعه را سرافراز کرد و امدنت جریان عشق را یاداوری کرد که تو هنوز زنده ای و حالا مزار تو قرارهای دلتنگی مان خواهد بود.
16غنچه مازندران، در خانطومان ستاره شدند، ستاره های دنباله داری که امروز در مسیرشان کودکانه های زیادی بزرگ می شوند، همان مسیری که دیروز از کربلای 5 گذشت و خانطومان و فردا در رکاب صاحب زمان در مقابل ظالمان می ایستند و این پرچم عدالت و مردانگی است که بر جهان مستولی خواهد شد.

 


 

 

کد مطلب: MTY3ODI2
 
 
کیمیا سامانه